Tekstvak:

 

Aanvullend reglement kringwedstrijden 2019

 

REGLEMENT ORGANISATIE KRINGCONCOURSEN.

De vraagprogramma’s worden door de organiserende vereniging aangevraagd bij de K.N.H.S. ter goedkeuring                 via “Mijn KNHS”

De secretariaten van de organiserende verenigingen dienen het vraagprogramma of een verkorte uitnodiging vroegtijdig voor de wedstrijd te versturen of te publiceren op internet.

Het inschrijformulier dient uiterlijk WOENSDAG vóór de wedstrijd via de mail bij de organiserende vereniging aanwezig te zijn.

Nodig voldoende juryleden uit:

· voor het springen minimaal 3 juryleden ( per 1 april 2016)

·  voor de dressuur 1 jurylid per maximaal 40 combinaties (waarin dan wel een pauze moet worden ingelast).

De parcoursbouwer mag géén jurylid zijn!

De STARTLIJSTEN dienen op tijd op startlijsten worden geplaatst, Uiterlijk WOENSDAG vóór de wedstrijd dienen zij te zijn ontvangen c.q. worden gepubliceerd.

 

Na elke wedstrijd dient men de uitslagen met Bijschrijvingen/afmeldingen te sturen naar  het wedstrijdsecretariaat van de Kring; dit i.v.m. de boeteregeling die door de kring geregeld wordt.

 

OUTDOOR KRINGWEDSTRIJDEN.

Aanvangstijd dressuur:09.00,uur;

Aanvangstijd springen:09.30 uur; 

Bij de dressuur is er de mogelijkheden van twee dressuurproeven.

Prijzen : linten, 1 op de 4 gestarte combinaties.

 

INDOOR KRINGWEDSTRIJDEN

Aanvangstijd dressuur:09.00 uur;

Aanvangstijd springen:09.30 uur; 

Prijzen : linten, 1 op de 4 gestarte combinaties

 

CORRECTE WIJZE van AAN- en AFMELDEN. 

De opgave dient een week vóór de wedstrijd bij het secretariaat van de organiserende vereniging binnen te zijn, na de inschrijfdatum kan men zich altijd  nog opgeven maar dan gaat de boeteregeling in werking voor bijschrijvingen en afmeldingen.

WIJZIGINGEN, AAN- en AFMELDINGEN dienen 'S WOENSDAGS vóór de wedstrijd te geschieden bij de

ORGANISERENDE VERENIGING

Het wedstrijdsecretariaat van de KRING dienen ook een startlijst te ontvangen.

 

BIJSCHRIJVING.         Een bijschrijving "kost"  €  3,00 administratiekosten

AFMELDING.               Een afmelding "kost"  €   3,00 administratiekosten

NIET VERSCHIJNEN.   Zonder kennisgeving niet verschijnen "kost"  €  12,00 adm.kosten

 

TARIEVEN KRINGKAARTEN 2018  alleen voor kringwedstrijden van Kring Z.O.Drenthe.

 

Entreegeld kring                                                               €   5,00

1e Kringkaart                                                                    €  25,00

2e Kringkaart                                                                    €  20,00

 BB kringkaart                                                                  €  25,00

 e.v.meerdere  Kringkaart(en)                                          gratis

De kringkaart loopt per jaar vanaf April t/m Maart

Overige Federatieleden (behalve voltigeurs/menners)    €  3,00

BB kringkaart: met die kaart kun je met meerdere paarden of pony’s,
per kalenderjaar starten in de BB.

Ben je in bezit van een kringkaart kan je aan alle kringwedstrijden meedoen zonder startgeld te moeten betalen,

er worden per jaar 7 outdoorwedstrijden en 9 indoorwedstrijden georganiseerd waaronder ook de

kringkampioenschappen.  

Men dient voor 1 april de kringkaarten via het verenigingssecretariaat aan te vragen bij het wedstrijdsecretariaat

van de kring.(zie formulier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIO DRENTHE KRING ZUID OOST